3 lipca 2024

Małe firmy najbardziej boją się rosnących kosztów

Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy najbardziej obawiają się rosnących kosztów prowadzenia działalności. Nie straszne są im kontakty z instytucjami finansowymi, w tym firmami leasingowymi - wynika z raportu pt. „Obawy oraz niepokoje mikroprzedsiębiorstw i małych firm”. 

Raport pt. „Obawy oraz niepokoje mikroprzedsiębiorstw i małych firm” przygotowany przez UCE Research pokazuje, że mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy najbardziej obawiają się rosnących kosztów prowadzenia działalności, na co wskazuje obecnie ponad 41 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu, z prawie 40 proc. wynikiem, wskazywani są nierzetelni kontrahenci. Podnoszenie składek na ZUS niepokoi nieco ponad 28 proc. badanych podmiotów. Najmniej obaw małych firm budzi niestabilność polityczna kraju, na co wskazuje tylko 3,1 proc. ankietowanych. Kontakty z bankami lub firmami leasingowymi stresują 5,9 proc. respondentów, a spowolnienie gospodarcze w kraju martwi 9,3 proc.

Czytaj artykuł