Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

więcej

RAPORTY

STATYSTYKI rynku leasingu


Zobacz aktualizowane co kwartał dane statystyczne i analizy.

Firmy zrzeszone w ZPL reprezentują 90% rynku leasingowego

Wiadomości

  1. Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polską branżę leasingową podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku, firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. Dynamika branży w okresie od stycznia do końca września 2016r. wyniosła 17,1%.

  2. 25 października, w Warszawie, odbędzie się VII edycja Kongresu Antyfraudowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i firmę doradczą EY. Patronat nad wydarzeniem sprawują: Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Polskiego Leasingu, Komenda Główna Policji oraz Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

  3. wszystkie wiadomości