8 lipca 2024

O leasingu na Forum Finansowania MMŚP

Ważne słowa o leasingu padły podczas pierwszego dnia Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Organizatorem konferencji był ZBP, a ZPL został partnerem.

Tematem tegorocznego Forum organizowanego przez Związek Banków Polskich, było „Finanse dla Innowacji-Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki”. Odbywało się 3 i 4 lipca w Warszawie. Związek Polskiego Leasingu był partnerem tego wydarzenia i brał w nim udział.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowią ponad 99,8% wszystkich zarejestrowanych i aktywnych (2,35 mln) firm w Polsce, wytwarzających ponad 45% PKB i zatrudniających 70% (7 mln) wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach (10,23 mln). Stanowią także gros klientów firm leasingowych. I na temat leasingu padły ważne słowa w trakcie pierwszego dnia Forum.

Mariusz Filipek, pełnomocnik ds. deregulacji i dialogu gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, mówił, że wiele ustaw jest źle napisanych, zawierających wiele powtarzających się przepisów.

- Najważniejsze jednak, aby skupić się na kwestiach kluczowych takich jak e-weksel czy e-leasing, dla których to postulatów ministerstwo deklaruje swoje pełne poparcie – podkreślił Mariusz Filipek.

Zadeklarował także opublikowanie 15 sierpnia założeń do kolejnej ustawy deregulacyjnej. W sierpniu też pierwszy projekt deregulacyjny zostanie skierowany do akceptacji Rady Ministrów i we wrześniu trafi do prac parlamentarnych. Związek Polskiego Leasingu przesłał w maju uwagi zebrane przez branżę leasingową do pierwszego pakietu deregulacyjnego.

Z kolei Mariusz Cholewa, prezes Grupy BIK, mówił na Forum, że firmy leasingowe finansują więcej inwestycji niż banki.

- Inwestycje przez kredyty inwestycyjne finansuje jedynie kilka procent przedsiębiorców. Te, które właśnie nie korzystają z leasingu. Mikroprzedsiębiorcy korzystający z leasingu lepiej spłacają też kredyty w bankach. Jest ważne, aby leasing był w ekosystemie, ponieważ wówczas jakość portfela jest lepsza – podkreślał Mariusz Cholewa.

Z danych ZPL wynika, że wynika, że na koniec 2023 r. wartość wszystkich środków ruchomych sfinansowana leasingiem wyniosła około 200 mld zł, podczas gdy kredytem inwestycyjnym ok. 170 mld zł.

Kamil Liberadzki, członek zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), doradca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, apelował, aby pomagać bankom i firmom leasingowym w zmniejszaniu różnego rodzaju obciążeń związanych z ryzykiem kredytowym, które finalnie powodują wzrost kosztów dla przedsiębiorców.