9 kwietnia 2024

Konsultacje UE dot. flot samochodowych. Weź udział w spotkaniu online!

W dniu 29 marca otrzymaliśmy z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych propozycję stanowiska PSPA/PSNM w sprawie celów flotowych, w ramach Konsultacji UE.

Cele te stanowią jeden z instrumentów, mających na celu przyspieszenie przejścia na pojazdy o zerowej emisji we flotach przedsiębiorstw.

Zgodnie z tymi założeniami, w opinii PSPA, proponowane instrumenty powinny objąć trzy podstawowe obszary:

  1. Rozporządzenie dotyczące elektryfikacji flot korporacyjnych i wyznaczające skonkretyzowane cele w przedmiotowym zakresie;
  2. Zachęty wspierające elektryfikację flot korporacyjnych;
  3. Stworzenie optymalnych warunków infrastrukturalnych wspierających elektryfikację flot korporacyjnych.

Z punku widzenia naszej branży, na szczególną uwagę zasługuje pkt 1 związany z Rozporządzeniem, dotyczący elektryfikacji flot korporacyjnych i wyznaczający skonkretyzowane cele w przedmiotowym zakresie.

Spotkanie pre-konsultacyjne z PSPA w tym obszarze odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams, w dniu 12 kwietnia o g. 14.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o zgłoszenie do: Piotra Staniewskiego z LeasePlan Fleet Management, mail: piotr.staniewski@leaseplan.com