2 lipca 2024

Dodatkowe 60 mln zł na program „Mój Elektryk” z leasingiem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył budżet dopłat do leasingu i wynajmu pojazdów zeroemisyjnych realizowanych w ramach programu „Mój elektryk” o 60 mln zł. Branża leasingowało o to postulowała.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększył z 900 do 960 mln zł budżet programu „Mój Elektryk”. Z programu „Mój Elektryk” rozdysponowano już niemal całość z 600 mln zł przeznaczonych na dofinansowanie pojazdów zeroemisyjnych w ramach umów leasingu. Stąd zgodnie z postulatem branży leasingowej, NFOŚiGW zwiększył budżet dopłat do leasingu i wynajmu pojazdów zeroemisyjnych realizowanych w ramach programu o kolejne 60 mln zł. Operatorem tych pieniędzy jest Bank Ochrony Środowiska.

Jak podkreśla NFOŚiGW, dzięki zwiększeniu budżetu będzie można dofinansować ok. 2000 kolejnych nowych zeroemisyjnych samochodów. Teraz po polskich drogach jeździ już ok. 66 000 takich pojazdów.

Dotacje do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych mogą otrzymać osoby indywidualne i przedsiębiorcy.

Dofinansowanie z programu „Mój Elektryk” dla wnioskodawcy indywidualnego do samochodów osobowych wynosi 18 750 zł, przy czym cena pojazdu nie może przekroczyć 225 tysięcy zł. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać dotacje do 27 tysięcy zł, bez limitu ceny kupowanego pojazdu. Na dopłaty dla osób fizycznych budżet wynosi 100 milionów zł, z czego ok. 70 proc. już wykorzystano.

Poziom dofinansowania do zeroemisyjnych pojazdów kupowanych przez przedsiębiorców zależy od ich zadeklarowanego rocznego przebiegu. W przypadku pojazdów osobowych dofinansowanie wynosi 18 750 zł lub 27 tysięcy zł po zadeklarowaniu określonego, podwyższonego przebiegu, przy czym maksymalna cena zakupu nie może przekroczyć 225 tys. zł.

Dofinansowanie pojazdów dostawczych wynosi do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 tysięcy zł lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 70 tysięcy zł, po zadeklarowaniu określonego podwyższonego przebiegu. Dotacja do motorowerów i motocykli pokrywa do 30 proc. kosztów zakupu i wynosi nie więcej niż 4 tysiące zł. Przedsiębiorcy wykorzystali już około połowę budżetu 200 mln zł przeznaczonego na takie dopłaty.

Dotychczas z programu „Mój Elektryk” dofinansowano zakup prawie 23 000 pojazdów.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/60-milionow-zl-wiecej-w-programie-moj-elektrykCzytaj także