7 marca 2024

Forma dokumentowa w leasingu

16 lutego 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych poświęcone najpilniejszym potrzebom deregulacyjnym na które oczekują przedsiębiorcy.

Wśród obszarów tematycznych, które wymagają pilnego działania wskazano m.in. leasing.

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia w projekcie ustawy deregulacyjnej mają znaleźć się dwa tematy zgłoszone przez Związek Polskiego Leasingu tj. wprowadzenie dokumentowej formy dla umowy leasingu oraz dodanie firm leasingowych oraz faktoringowych do podmiotów upoważnionych do wymiany informacji w sektorze finansowym.

Niezależne od prowadzonych prac przez MRiT propozycja ZPL dotycząca wprowadzenia formy dokumentowej dla umowy leasingu znajduje się poselskim projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

15 lutego br. projekt został przesłany przez Marszałka Sejmu do konsultacji publicznych. W wyniku zgłoszonych uwag obecnie wnioskodawca pracuje nad uzupełnieniem uzasadnienia do projektu.