8 marca 2024

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

Związek Polskiego Leasingu, jako partner, zaprasza 27 marca na Forum Finansowania Agrobiznesu.

Organizator skupi się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i instytucji finansowych w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i przyszłych wyzwań. Forum 2024 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami agrobiznesu, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym, finansowym i technologicznym. Celem będzie stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Forum obejmie następujące tematy:

  • Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy - czy potrafią się dogadać?
  • Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
  • Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
  • Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
  • Partnerzy rolnika w programach publicznych

Więcej informacji na stronie www.ZBP.pl/FFA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wejście tylko za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.