8 kwietnia 2024

Konsultacje z MF w sprawie KSeF – zgłoś swoją opinię!

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Konsultacje potrwają do 19 kwietnia 2024 r.

Co jest przedmiotem konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF. Prezentowane rozwiązania są wynikiem przeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami.

Cykl spotkań konsultacyjnych pozwolił na zidentyfikowanie obszarów obowiązkowego KSeF, które powinny zostać zmienione lub uproszczone.

Projekt rozwiązań nie zawiera terminów odroczenia obowiązkowego KSeF i odroczenia innych rozwiązań z nim związanych. Terminy te zostaną uzupełnione na przełomie kwietnia i maja, przy czym projektowane rozwiązania nie wejdą w życie w 2024 r.

Z uwagi na pilny charakter rozwiązań legislacyjnych, planowane jest przekazanie w maju br. projektu rozwiązań, po zaakceptowaniu zmian przez Radę Ministrów, do Parlamentu.

Zasady zbierania opinii

Konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. Przeanalizujemy uzasadnione i konstruktywne propozycje, uwagi oraz opinie.

Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na stronie Ministerstwa Finansów w dziale „Co robimy” w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe.

Jak i do kiedy zgłosić opinię

Opinię z uzasadnieniem prosimy przesłać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

Przesyłając opinię, wyrażacie Państwo zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) prosimy dołączyć ich postać edytowalną.

Będziemy wdzięczni za zgłaszanie uwag i opinii wg wzoru tabeli opublikowanego przy projekcie rozwiązań.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-projektu-rozwiazan-prawnych-w-zakresie-obowiazkowego-ksef