7 lutego 2024

Rekordowe 102 mld inwestycji sfinansowanych leasingiem w 2023 r.

  • Związek Polskiego Leasingu zaprezentował wyniki branży leasingowej za 2023 r. W stosunku do poprzedniego roku odnotowany został stabilny, wyraźny wzrost o 16,3 proc.
  • Po raz pierwszy w historii poziom inwestycji sfinansowanych leasingiem w jednym roku przekroczył 100 mld zł.
  • Łączna wartość aktywów będących w użytkowaniu klientów firm leasingowych to ponad 200 mld zł.
  • Z kolei łączna wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w ciągu 30 lat to już aż 1 bln zł.

Rok 2023 spełnił oczekiwania ekspertów

- Za nami kolejny rekordowy rok, w którym działające w Polsce – głównie mikro i małe przedsiębiorstwa zdecydowały się sfinansować swoje inwestycje za pomocą leasingu. Wartość aktywów będących w użytkowaniu klientów firm leasingowych osiągnęła poziom 200 mld zł. To potwierdza nasze przekonanie, że leasing jest ważnym narzędziem napędzającym gospodarkę. W 2023 r. najwyższy wzrost - o 35 proc. r/r - odnotowaliśmy w grupie pojazdów lekkich, czyli osobowych i dostawczych do 3,5 tony DMC. – mówi Monika Constant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Warto podkreślić, że w Polsce - na tle innych krajów UE - leasing jest dla przedsiębiorców preferowanym sposobem finansowania inwestycji.

Źródło: KOMISJA EUROPEJSKA - BADANIE ANKIETOWE NA TEMAT DOSTĘPU PRZEDSIĘBIORSTW DO FINANSOWANIA (SAFE) – grudzień 2023

Wyniki branży leasingu za 2023 rok pokazują optymistyczny trend wzrostowy. Wartość 102 mld 514 mln zł. oznacza wzrost o 16,3 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.

Jak kształtowała się struktura finansowania przedmiotów leasingu? Wiodącym sektorem dla polskiej branży leasingowej jest finansowanie pojazdów lekkich. W ujęciu procentowym jest to 48,9 proc. całego rynku, a razem z pojazdami ciężarowymi - aż 70,9 proc. Maszyny i inne urządzenia to około 24,4 proc., a inne transakcje (razem z nieruchomościami) osiągnęły niemal 5 proc.

Wśród zawieranych kontraktów zdecydowanie dominują transakcje leasingowe. Ich wartość na koniec 2023 r. wyniosła 89,1 mld zł. Znacznie rzadziej zawierane są umowy pożyczki - ich łączna wartość w 2023 r. wyniosła 13,4 mld zł.

- Wszędzie na świecie, gdzie panują zasady wolnego rynku, największą grupę odbiorców produktów leasingowych stanowią małe i mikro firmy, czyli klienci o obrotach do 20 mln zł. W Polsce na koniec 2023 r. mają one niemal ¾ rynku, a dokładnie 69,4 proc. udziału w strukturze klientów firm leasingowych. – stwierdza Paweł Pach, prezes zarządu w PKO Leasing, przewodniczący Rady ZPL.

- Największą (48,5 proc.) grupą klientów są mikro firmy, czyli klienci o obrotach do 5 mln zł. Klienci więksi, o obrotach od 5 do 20 mln zł. stanowią dziś 20,2 proc. a 29,2 proc. udziału w strukturze klientów firm leasingowych mają firmy o obrotach powyżej 20 mln zł. – wylicza Paweł Pach.

W grupie pojazdów lekkich 85 proc. to pojazdy osobowe, natomiast 15 proc. pojazdy dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony DMC. Pojazdy lekkie w największym stopniu (60,7 proc.) trafiły do najmniejszych firm o obrotach rocznych do 5 mln zł. Wśród pojazdów ciężarowych, leasingiem najczęściej finansowany jest zakup ciągników siodłowych (54 proc.), naczep i przyczep (22 proc.), pojazdów powyżej 3,5 tony DMC (19 proc.) oraz autobusów (5 proc.). Natomiast na rynku maszyn, leasingiem najczęściej finansowano maszyny rolnicze (24,7 proc.), sprzęt budowlany (17,5 proc.), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (12,6 proc.), sprzęt medyczny (5,1 proc.) i maszyny spożywcze (3,5 proc.). W tej grupie inne maszyny i urządzenia, jak np. windy, wytwornice kostek lodu, kontenery handlowe czy maszyny dziewiarskie to 33,6 proc. rynku. Maszyny, w znacznie większym stopniu niż pojazdy, są finansowane pożyczką i dominuje tu sprzęt nowy. W 2023 roku nastąpiło zmniejszenie znaczenia sektora mikro w finansowaniu maszyn, ale nadal jest to największy segment (44,5 proc). Nastąpił wyraźny wzrost znaczenia firm o rocznych obrotach powyżej 20 mln zł.

Co przyniesie 2024 rok?

Paweł Pach, prezes PKO Leasing wskazuje, że branża mocno liczy na pozytywny przełom w 2024 r. dzięki dopuszczeniu formy dokumentowej jako równoprawnej podczas zawierania umowy leasingu. Zmiana ta sprawi, że finansowanie zewnętrzne stanie się dla przedsiębiorcy wygodniejsze. – Branża czeka na ten krok, jest odpowiednio przygotowana i zdeterminowana – powiedział prezes PKO Leasing.

Jednak 2024 rok niesie za sobą zmiany, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla branży.

- Zmiany prawne, które weszły w życie dokładnie miesiąc temu, czyli 7 stycznia 2024 r., wpłyną na proces ofertowania i finansowania klientów działających na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. W szczególny sposób dotyczy to rolników, czyli osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Rolnikom ograniczony został dostęp do finansowania, a na firmy leasingowe nałożono szereg dodatkowych wymagań. Może to prowadzić do wyraźnego zwiększenia kosztów tego produktu. Z perspektywy naszych klientów, działanie to jest nierynkowe i wprowadza w tym segmencie duże turbulencje – dodał Paweł Pach.

2023 rok przyniósł również znaczący wzrost cen przedmiotów leasingu, co podniosło wartość całego rynku leasingu. Jednak, jak prognozują eksperci ZPL, w 2024 r. ceny finansowanych środków trwałych nie będą już rosły tak dynamicznie. Oczekiwania na dalsze, dwucyfrowe wzrosty rynku są oparte przede wszystkim na realnym zapotrzebowaniu inwestycyjnym przedsiębiorstw w odpowiedzi na możliwości i oczekiwania wzrostowe gospodarki. W środowisku spadających stóp procentowych i malejącego kosztu usług finansowych, będzie to wspierane rozwoju gospodarczego poprzez zwiększającą się dostępność leasingu i pożyczek inwestycyjnych.

Branża leasingowa liczy też na zmiany systemowe, które umocnią jej pozycję na rynku, czyli np. uznanie leasingu (także operacyjnego) za dopuszczalną formę wspierającą absorbcję środków unijnych we wszystkich programach unijnych. Istotnym celem dla branży jest nieustanne zabieganie o cyfryzację leasingu, rozumianą jako faktyczna digitalizacja procesu pozyskania finansowania w formie leasingu od samego wniosku składanego przez leasingobiorcę, poprzez jego obsługę – w znacznej części zautomatyzowaną - aż do zawarcia umowy, jej obsługę i rozliczenie.

Leasing z optymizmem

Jakie są nastroje polskich przedsiębiorców?

- Naprawdę niezłe, mimo, że wojna w Ukrainie przyniosła wyraźny spadek odczytów PMI. Równocześnie poprawiał się jednak szerszy indeks koniunktury GUS, który w większym stopniu uwzględnia oceny mniejszych i średnich firm. – podkreślił Marcin Nieplowicz, główny analityk ZPL, omawiając wyniki rynku leasingu na tle otoczenie makroekonomicznego oraz przedstawiając prognozy na rok 2024.

Satysfakcjonujące wyniki branży przedstawił też Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP omawiając wyniki rynku wynajmu długoterminowego aut oraz Rent a Car za 2023 rok.

Jakie są prognozy branży leasingu na 2024 rok? Optymistyczne. Pomijając nieruchomości, które są ciągle na minusie, łącznie aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w 2024 roku mogą przekroczyć ponad 118 mld złotych.

W 2023 roku branża leasingowa wspięła się na niezdobyty dotąd szczyt, osiągając poziom ponad 100 mln sfinansowanych inwestycji w jednym roku. A rok 2024 ma być jeszcze lepszy. Cieszy nas to zwłaszcza w obliczu intensywnie rozpoczętych już obchodów 30. rocznicy powstania Związku Polskiego Leasingu – podsumowuje Monika Constant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Według ekspertów ZPL, rok 2024 przyniesie rozwój gospodarczy oparty na mocnych wydatkach konsumentów i rosnących inwestycjach firm, co wyraźnie będzie wspierało wyniki rynku leasingu.

Do pobrania

PZWLP - wyniki wynajmu długoterminowego aut i RAC w 2023 roku

Wyniki branży leasingowej w 2023 roku - prezentacja z konferencji

Informacja prasowa

Zdjęcia z konferencji