28 listopada 2023

Sukces konferencji „Leasing a ubezpieczenia” 2023

W konferencji „Leasing a ubezpieczenia" wzięło udział 140 uczestników, w formie stacjonarnej i online. Gośćmi spotkania byli managerowie firm leasingowych i ubezpieczeniowych, członkowie zarządów, dyrektorzy departamentów ubezpieczeń, ryzyka, digitalizacji, CSR, a także brokerzy, dostawcy rozwiązań cyfrowych i eksperci rynkowi.

Tematem wiodącym tego pierwszego w Polsce merytorycznego spotkania dwóch silnych branż sektora finansowego było zwiększanie bezpieczeństwa transakcji w branży leasingowej, a tym samym jej wizerunku, m.in. poprzez wymianę informacji z podmiotami z branży ubezpieczeniowej i realizację projektów związanych z bezpieczeństwem klientów na drodze.

Wydarzenie miało 7 Partnerów. Jedynym Partnerem Strategicznym Konferencji była spółka PZU S.A. Partnerami spotkania były również firmy: Ailleron, Allianz, Europ Assistance, Mak Ubezpieczenia, Uniqa, WARTA oraz VSoft.

Wydarzenie zorganizowali i skoordynowali eksperci z Grupy ds. Ubezpieczeń oraz Grupy ds. PR, działających przy ZPL. Uczestnicy wysoko ocenili merytorykę i organizację konferencji, w zdecydowanej większości zadeklarowali też udział w kolejnych, planowanych na rok 2023 spotkaniach obydwu branż.