9 lutego 2024

Szybkie płatności mogą wzmocnić branżę leasingową

Pandemia staje się powoli mglistym wspomnieniem, ale zmiany, których była katalizatorem są doskonale widoczne, szczególnie w świecie biznesu. Istotna transformacja zaszła w podejściu klientów do usług cyfrowych. Coś, co kiedyś budziło obawy, dziś nie tylko jest powszechnie akceptowane, lecz nawet oczekiwane.

Po tym jak klienci przekonali się, że zakupy i korzystanie z najróżniejszych usług przez internet jest bezpieczne, coraz częściej wybierają właśnie tę drogę, ponieważ jest szybsza, wygodniejsza i bardziej elastyczna. Z badania "Finanse w czasach inflacji 2023", przeprowadzonego na zlecenie Autopay, wynika, że już 9 na 10 Polaków kupuje przez internet różne produkty i usługi, a należność reguluje za nie z użyciem płatności internetowych. 51% ankietowanych wskazało, że najczęściej korzysta z płatności mobilnej BLIK, a 44% wybiera szybkie przelewy internetowe.

Źródło: Raport "Finanse w czasach inflacji 2023", Autopay

Jakie wnioski można z tego wyciągnąć, gdy świadczy się usługi głównie w modelu B2B? Z naszych analiz wynika, że zwyczaje płatnicze przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, są bardzo zbliżone do zachowań klientów indywidualnych. Mikroprzedsiębiorcy cenią sobie przede wszystkim wygodę i elastyczność. W wielu przypadkach zarządzają swoimi finansami samodzielnie, często korzystając z narzędzi cyfrowych. Preferują szybkie i bezproblemowe rozwiązania, które pozwalają im oszczędzać czas i skupić się na kluczowych aspektach prowadzenia biznesu. Płatności online idealnie wpisują się w te potrzeby, umożliwiając łatwe i szybkie regulowanie zobowiązań finansowych.

Partnerzy Autopay, którzy zdecydowali się na uruchomienie płatności online w ramach swoich eBOK-ów wskazują, że przyczyniły się one do wzrostu efektywności procesu inkasowania należności, co przełożyło się na lepszy przepływ gotówki i mniejsze ryzyko opóźnień w płatnościach. Automatyzacja procesu płatniczego oznacza również mniejsze obciążenie pracowników i redukcję kosztów administracyjnych. Dodatkowo nowoczesne rozwiązania płatnicze budują pozytywny wizerunek firmy jako dostosowanej do potrzeb cyfrowego rynku.

Przywołane wcześniej badanie mówi również, że Polacy chętniej i szybciej spłacają zobowiązania, jeśli mają do tego jakieś dobre narzędzia. Przykładem takiego rozwiązania jest link do płatności widoczny na fakturze. Dzięki niemu klient może opłacić fakturę jednym kliknięciem – bezpośrednio z poziomu skrzynki mailowej, w dowolnym czasie i miejscu. Z perspektywy usługodawcy, link do płatności może skrócić czas oczekiwania na wpływ środków, zmniejszyć liczbę opóźnień i uprościć proces księgowy, automatyzując wprowadzanie danych.

Wprowadzenie płatności online w eBOK oraz dodanie linków do płatności na fakturach to strategiczne kroki, które mogą znacznie usprawnić działanie firm leasingowych i poprawić doświadczenia ich klientów. Dla przedsiębiorców, szczególnie tych prowadzących jednoosobowe działalności, takie rozwiązania oznaczają oszczędność czasu, zwiększenie wygody i elastyczności. Dla firm leasingowych, jest to szansa na usprawnienie procesów wewnętrznych, zwiększenie efektywności i wzmocnienie pozycji na rynku.