6 marca 2024

Tak dla zmian w Ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Branża leasingowa wyraża poparcie dla inicjatywy klubu PSL-Trzecia Droga dot. zmiany Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej w zakresie umożliwiającym przywrócenie sprawnego systemu finansowania rolnictwa w Polsce. Uważamy, ze projekt ten de facto niweluje niefortunne skutki wywołane zmianą UKPL i w pełni przywróci możliwość finansowania produkcyjnych gospodarstw rolnych. Projekt ten w żaden sposób nie uszczupla zakresu ochrony przyznanej konsumentom, w tym rolnikom poszukującym finansowania na potrzeby konsumenckie. Natomiast - w naszej opinii - projekt Ministerstwa Finansow zmierza do utrzymania pewnych elementów ochronnych. Częściowe choćby utrzymanie uchwalonych przepisów nie przyczyni się do zapewnienia spójności systemowej oraz do wypracowania prawidłowej interpretacji prawa, z poszanowaniem praw i interesów osób prowadzących profesjonalnie gospodarstwa rolne.


Obecnie obowiązująca ustawa - ze zmianami wprowadzonymi w II czytaniu - nie podlegała żadnym konsultacjom społecznym. W efekcie spowodowało to, zapewne w sposób niezamierzony, wprowadzenie do porządku prawnego przepisów dewastujących wypracowany i spójny system finansowania rolnictwa, w tym z uwzględnieniem wsparcia pochodzącego ze środków publicznych.


Rolnictwo potrzebuje precyzyjnego finansowania, zaadoptowanego do potrzeb rolników - przedsiębiorców (jak choćby do sezonowości, płatności rat, typu sprzętu,. itp.) oraz na fakt, że w żadnym innym kraju europejskim taki eksperyment, jak objecie rolnika-przedsiębiorcy ochrona konsumencką, nie występuje. Dlatego popieramy projekt przygotowany przez klub PSL jako kompleksowy i bezpieczny dla rolników.