8 kwietnia 2024

Wyróżnienia dla ZPL od ZBP

Związek Polskiego Leasingu otrzymał dyplom uznania Związku Banków Polskich.

Wyróżnienie Związku Banków Polskich zostało przyznane za wieloletni udział w budowaniu strategicznych relacji z sektorem agrobiznesowym oraz za konstruktywny udział w dialogu samorządu bankowego z sektorem publicznym.

Leasing maszyn rolniczych od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W 2023 roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje w rolnictwie, których przedmiotem były maszyny i urządzenia rolnicze, o wartości 6,2 mld zł.

Cieszymy się, że nasze działania są dostrzegane oraz doceniane przez inne organizacje. Wręczenie dyplomu odbyło się 27 marca podczas gali towarzyszącej Forum Finansowania Agrobiznesu 2024. Odebrała je Monika Constant, prezeska ZPL, z rąk Bartosza Kublika, wiceprezesa ZBP, odpowiedzialnego za pion agrobiznesowy.

Dziękujemy!