7 maja 2024

ZPL wysłał uwagi do pakietu deregulacyjnego

Związek Polskiego Leasingu przesłał uwagi zebrane przez branżę leasingową do pierwszego pakietu deregulacyjnego.

Do 6 maja Ministerstwo Rozwoju i Technologii zbierało uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Związek Polskiego Leasingu przesłał do ministerstwa uwagi do tzw. pierwszego pakietu deregulacyjnego.

W projekcie znalazły się ważne dla nas punkty, których wprowadzenie poparliśmy:

  • umowy leasingu będą mogły być zawierane także poprzez wymianę dokumentów między stronami, a więc de facto przy wykorzystaniu środków elektronicznych;
  • wprowadzenie do obiegu gospodarczego weksla w formie elektronicznej, obok istniejącej obecnie formy stricte papierowej;
  • udostępnienie firmom leasingowym informacji z bazy BIK w celu oceny zdolności klienta do spłaty zobowiązań.

MRiT planuje, że pakiet wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.