Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

O leasingu

Marta Szafarowska

ABC LEASINGU

Od ponad dwudziestu lat branża leasingowa wspiera polską gospodarkę.

Ostatnie dwie dekady były okresem wzmożonego rozwoju branży leasingowej, która rosła wraz z polską gospodarką wolnorynkową. Dwadzieścia lat temu rynek leasingu w naszym kraju stawiał dopiero pierwsze kroki. Tworzyły się jego zręby, powstawały nowe firmy. Każda kolejna instytucja leasingowa pojawiająca się na rynku wnosiła jednocześnie nową wartość. Przez te wszystkie lata wspólnie budowaliśmy branżę, którą dziś możemy nazwać dojrzałą.

Obecnie rynek leasingu jest jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki. Leasing, stał się, obok kredytu głównym źródłem finansowania inwestycji. W 2012 roku przekazaliśmy w ręce przedsiębiorców środki o wartości niemal 31,2 mld zł. Pozwoliłyby one na pokrycie całego deficytu budżetowego Polski! Z funduszy pochodzących od firm leasingowych finansowana jest co trzecia inwestycja sektora przedsiębiorstw. W niektórych segmentach udział ten jest jeszcze większy, na przykład w przypadku ciągników siodłowych wynosi ponad 60%.

Rola branży leasingowej nie ogranicza się jednak do zapewniania bezpiecznego, efektywnego i dostępnego systemu środków na inwestycje. Dziś leasing to również papierek lakmusowy całej krajowej gospodarki. Dzieje się tak, ponieważ w leasingu niczym w lustrze odbijają się trendy, jakie staną się udziałem całego krajowego rynku za pół roku. Prognozy stawiane gospodarce przez branżę leasingową wielokrotnie się sprawdzały. W 2008 roku jako pierwsi ostrzegaliśmy przed załamaniem inwestycji i zapowiedzieliśmy kryzys.

Publikacja, której skrót* prezentujemy na stronie internetowej Związku Polskiego Leasingu, jest kompendium wiedzy i profesjonalnym przewodnikiem po świecie leasingu. Stanowi zbiór kluczowych pojęć, przepisów regulujących zasady korzystania z leasingu oraz porad i informacji, które pomogą w lepszym zrozumieniu tego narzędzia finansowego. W imieniu Związku Polskiego Leasingu szczerze polecam Państwu lekturę

Arkadiusz Etryk

przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

 

*Prezentowane na stronie www.leasing.org.pl w dziale „O leasingu" informacje pochodzą z książki Marty Szafarowskiej „ABC leasingu", wydanej nakładem Związku Polskiego Leasingu (Warszawa 2011, wyd. III zmienione, zaktualizowane w 2013 r.)

O autorce

Marta Szafarowska, doradca podatkowy i partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Od listopada 2002 roku do lipca 2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej, finansowej i motoryzacyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w wielu wiodących polskich spółkach. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

                                                                 ***

Autorka składa szczególne podziękowania panu Jackowi Rakowskiemu, dyrektorowi ds. prawnych Związku Polskiego Leasingu, za podzielenie się swoim doświadczeniem z zakresu leasingu oraz za merytoryczne uwagi do tego tekstu.

Marta Szafarowska