Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Leasing istotnym źródłem finansowania firm

Leaseletter ZPL nr 3/2017 

 

 

 

 


Ponad połowa średnich firm oraz 1/3 mikro i małych przedsiębiorstw korzysta lub korzystała w przeszłości z leasingu i pożyczki leasingowej. Wymienione instrumenty zajmują drugie miejsce po kredycie, wśród zew. źródeł finansowych. Takie wnioski płyną z badania „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych", zrealizowanego w drugim kwartale tego roku.

Badanie, przeprowadzone przez CBM INDICATOR we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich pokazuje, że głównym źródłem finansowania działalności przedsiębiorstw pozostają środki własne.

Wśród zewnętrznych źródeł prym wiedzie kredyt złotowy (każdego rodzaju, w tym debet), z którego korzysta lub korzystało w przeszłości 66% średnich i 57% małych firm. Drugie miejsce zajmują - ujmowane łącznie - leasing i pożyczka leasingowa. Z wymienionych instrumentów korzysta lub korzystało w przeszłości 44,5% małych i średnich firm (odpowiednio 52% średnich i 37% małych firm). Na kolejnych miejscach znajdują się pożyczki rodzinne oraz fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Małe i średnie firmy najczęściej korzystają z zewnętrznych instrumentów po to, aby sfinansować inwestycje oraz bieżącą działalność firmy (46 proc. odpowiedzi właścicieli średnich firm, 44 % odpowiedzi „małych przedsiębiorców"). Na cel wyłącznie inwestycyjny wskazało 43% średnich i 40% małych firm.

 

                                                        

Źródło: ZBP/ CBM INDICATOR

 

Powyższe wyliczenia powstały w oparciu o raport „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych", przygotowany na podstawie badania, zrealizowanego przez CBM INDICATOR we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich. Badanie zostało przeprowadzone wśród 1210 polskich przedsiębiorców metodą indywidualnych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. Do współpracy zostali zaproszeni właściciele, współwłaściciele firmy, dyrektorzy lub główni księgowi z mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w których obroty w 2016r. nie przekroczyły 30 mln zł.

Raport z badania, po raz pierwszy został opublikowany na stronie ZBP (link) można pobrać tu

(Oprac. AP)